Imex Top 32

Strona wykorzystuje pliki „cookies”. Przeczytaj naszą politykę prywatności.

Gwarancja, postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy

1. Każdy towar oferowany przez serwis internetowy sklep.imextop32.com.pl posiada gwarancj producenta.

2. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu, czyli paragon lub faktura.

3. Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

4. Jeżeli zakupiony towar posiada wadę fabryczną Klient powinien skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta lub serwisem internetowym: sklep.imextop32.com.pl. Wymiana towaru na nowy może mieć miejsce jedynie na podstawie pisemnego oświadczenia serwisu o nienaprawialności. Jeżeli Klient nie zdecyduje się na samodzielny kontakt z punktem serwisowym, sklep odbierze od niego towar i uzyska ekspertyzę we własnym zakresie. Pisemne oświadczenie serwisu należy przesłać na adres sklepu: sklep@imextop32.com.pl. Po otrzymaniu oświadczenia Imex Top 32 skontaktuje się z Klientem i umówi się na termin odebrania sprzętu przez firmę kurierską. Towar odsyłany do sklepu powinien być zapakowany w sposób najbardziej zbliżony do opakowania producenta. Najlepszą gwarancją właściwego zabezpieczenia jest oryginalne opakowanie producenta z oznaczeniami ostrzegawczymi. Sklep ma prawo nie odebrać towaru, w którym uszkodzenia nastąpiły na skutek niewłaściwego zabezpieczenia do transportu. Nowy, wolny od wad towar zostanie wysłany w terminie do 14 dni.

5. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

6. Bieg powyższego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, od objęcia przez Klienta rzeczy w posiadanie lub objęcia tego posiadania przez osobę trzecią inna niż przewoźnik i wskazaną przez Klienta. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin ten biegnie od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

7.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Imex Top 32 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

8.  Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy lub złożyć takie oświadczenie drogą elektroniczną na adres podany na naszej stronie internetowej. Jeżeli Klient skorzysta z drugiej możliwości, niezwłocznie otrzyma potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

9.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Imex Top 32 zwróci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

11. Imex Top 32 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Imex Top 32 może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Imex Top 32, Imex Top 32 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:

a)    co do towarów zakupionych w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta,

b)    co do towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie Klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb o czym Klient informowany jest z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sklep.

15. Zwrot pieniędzy na wskazane przez Klienta konto nastąpi po otrzymaniu przez sklep podpisanej korekty faktury VAT.

16. Przed zwrotem lub reklamacją towaru należy o tym fakcie poinformować sklep celem uzgodnienia szczegółów związanych ze zwrotem.